Vyberte stránku

Je objevením Ameriky, že demografická skladba na jednotlivých sociálních sítích je poněkud jiná, protože každá sociální síť má svá specifika. Pokud bychom se zaměřovali na v západním světě populární média, dobereme se k zajímavým číslům, ať se jedná o celkové užívání, věkovou skladbu nebo vzdělání. Věděli jste třeba, že lidé z vesnice více používají Pinterest než lidé z města?

Víc než dvě třetiny lidí jsou denně na FB

Bavme o světových top populárech, tj. Facebooku, Instagramu, LinkedIn, Pinterestu a Twitteru. Vezme-li to nejdříve globálně, tak nejvíce dospělé populace (necelých 60 %) tráví čas na Facebooku. U ostatních zmiňovaných je to výrazně slabší, tam má účet na vybrané sociální síti zhruba každý pátý. Denně na Facebooku tráví čas více než dvě třetiny uživatelů, na Instagramu je to skoro polovina. Naopak na Pinterestu a LinkedIn je to méně než 20 %. A konečně čtvrtina uživatelů má zaregistrovaný účet alespoň na dvou sociálních sítích, na třech se jich pohybuje okolo 16 %.

Počet registrací
24 % dospělých je zaregistrováno na 2 sociálních sítích
16 % dospělých je zaregistrováno na 3 sociálních sítích
8 % dospělých je zaregistrováno na 4 sociálních sítích
4 % dospělých je zaregistrováno na 5 sociálních sítích
Užívání sociálních sítí
58 % dospělých používá Facebook, 23 % LinkedIn, 22 % Pinterest, 21 % Instagram a 19 % Twitter.
Denně tráví čas na Facebooku 70 % lidí, na Instagramu 49 %, na Twitteru 36 %, na Pinterestu 17 % a na LinkedIn 13 %.

Muž versus ženy a věková skladba

Všeobecně platí, že platformy zaměřené na vizuální obsah (fotky) navštěvují více ženy než muži. Proto nepřekvapí, že na Instagramu je 29 % žen (a jen 22 % mužů), na Pinterestu dokonce 42 % žen a jen 13 procent mužů. Muži jsou častěji na Twitteru (o tři procenta více než žen), situace na LinkedIn je zhruba vyrovnaná (28, resp. 27 procent). Na Facebooku jsou poté častěji ženy (dvě třetiny mužů a více než ¾ žen).

Muži versus ženy
Facebook muži 66 %, ženy 77 %
Instagram muži 22 %, ženy 29 %
LinkedIn muži 28 %, ženy 27 %
Pinterest muži 13 %, ženy 42 %
Twitter muži 24 %, ženy 21 %

Co se týče věkové skladby, bavme se o populaci dospělých, tj. od 18 let a výše. Vesměs platí, že segment 18-29 let je nejsilnější: z této skupiny, Facebook používá plných 87 %, u Twitteru je to více než třetina, na Instagramu více než polovina. Naopak početně nejméně zastoupená skupina je věk 65 let a výše. 56 % na Facebooku je zdaleka nejméně, na Twitteru je to dokonce jen desetina této věkové populace, na Instagramu jen 6 %.

Věková skladba
Věk
Facebook
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Twitter
18-29
87 %
53 %
23 %
34 %
37 %
30-49
73 %
25 %
31 %
28 %
25 %
50-64
63 %
11 %
30 %
27 %
12 %
65+
56 %
6 %
21 %
17 %
10 %

Město nebo vesnice, resp. vzdělání

Odkud uživatelé pochází nebo chcete-li, kde bydlí, to znamená, že žijí ve městech na předměstích nebo na vesnicích. Paušálně platí, že uživatelé sociálních sítích se více rekrutují z měst (na Facebooku více než dvě třetiny městské populace, u ostatních minimálně jedna čtvrtina a více. Jedinou výjimku tvoří Pinterest, kde bylo nejvíce uživatelů zaznamenáno z vesnice. Nejméně uživatelů z vybrané lokace má LinkedIn na vesnici (14 %).

Kde uživatelé bydlí?
Lokace
Facebook
Instagram
LinkedIn
Pinteres
Twitter
Město
71 %
28 %
32 %
25 %
25 %
Předměstí
62 %
26 %
29 %
29 %
23 %
Vesnice
59 %
19 %
14 %
30 %
17 %

A konečně, jaké vzdělání uživatelé mají. Na Facebooku je to víceméně jedno, tam napříč vzdělávacím spektrem má účet registrováno okolo 70 % populace. Víceméně vyrovnanější je stav i u Instagramu a Pinterestu (se slabším zastoupením u absolventů vysokých škol v prvním případě a menším podílem středoškoláků a absolventů základní školy u Pinterestu). Největší disproporce je zaznamenána u LinkedIn, které používá více než polovina absolventů vysoké školy, naopak pouhých 12 % středoškoláků a těch, kteří mají základní školu.

Jaké mají vzdělání?
Vzdělání
Facebook
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Twitter
Absolventi VŠ
74 %
24 %
50 %
32 %
30 %
Vysokoškoláci
71 %
31 %
22 %
30 %
24 %
70 %
23 %
12 %
22 %
16 %

Zdroj

sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics