Máte zadáno již tolik úkolů, že na ně Váš papírový diář nestačí? Nebo potřebuje společně se svými kolegy kooperovat na konkrétních projektech a e-mailová komunikace již nestačí? Dobrým pomocníkem by pro vás mohl být webový organizér Trello, aplikace pro plánování úkolů, ale také nástroj pro řízení projektů a plánování práce ve skupinách a týmech.

Předně je třeba si odpovědět na otázku, pro koho je organizér Trell určeno. Odpověď je nasnadě: pro všechny, kteří získat větší kontrolu nad svým časem, resp. chtějí systematizovat a zefektivnit svou práci. Hlavními argumenty, proč začít využívat právě Trello, je hned několik: především přívětivé uživatelské rozhraní s jednoduchou navigací a přehledným ovládáním. V neposlední řadě pro aplikaci hovoří také šíře použití – od zadávání jednoduchých denních úkolů jednotlivců, až po kooperaci na složitých projektech v celých firmách.

Organizér zdarma a bez instalace

Velkou devizou systému je bezesporu to, že je zcela zdarma a není ji třeba instalovat do počítače, k přihlášení postačí registrace. Přihlášení je však možné i přes Váš Google účet. Pokud chcete mít svůj on-line diář také v mobilu, stačí instalovat mobilní aplikaci, taktéž zdarma. A můžete začít pracovat.

Jak s aplikací pracovat?

Předně je třeba upozornit, že aplikace není dostupná v češtině (kromě angličtiny ve free verzi pouze v němčině, španělštině a portugalštině). Jak bylo řečeno výše, jedním s nesporných kladů je celková přehlednost aplikace – svoje úkoly totiž můžete členit hned do čtyřech úrovní. Pod organizací (organization) se může skrývat celá Vaše firma nebo oblast zájmu. Jednotlivé nástěnky (boards) představují dílčí komplexní projekty nebo podoblasti. Listy (lists) mohou zachycovat rozsáhlejší úkoly, které lze dále členit do jednotlivých karet (carts). U karet lze nastavit termíny plnění, komentovat, obarvit jednotlivé položky (např. podle stádia realizace). Nechybí také navigační menu v pravé části.

Ukázka boardu

Pár tipů

ZMĚNA BAREV
Práce s barvami představuje sice triviální záležitost, nicméně u velkého množství spravovaných projektů neocenitelného pomocníka – mít zkrátka všechno v základní modré může být časem nepřehledné. Obarvit můžete např. jednotlivé nástěnky (menu change background) nebo i jednotlivé karty (menu karty – edit labels).

NASTAVENÍ VIDITELNOSTI
V aplikaci pracujete se třemi variantami viditelnosti. Private znamená, že atribut je viditelný pouze Vám, Org visible jen určeným osobám, Public poté veřejně přístupné. Doporučením je při zakládání nových organizací a nástěnek vždy viditelnost zkontrolovat – určitě není dobré soukromé záležitosti vystavovat veřejně.

PŘIDÁNÍ DALŠÍCH UŽIVATELŮ
Propojit konkrétní organizaci nebo nástěnku s dalšími osobami je vcelku snadné. Od dotyčné osoby je třeba znát přihlašovací jméno, v menu kliknout na Ad Members a vyhledat. Netřeba zdůrazňovat, že při sdílení je třeba být opatrný a důkladně zkontrolovat, zda obsah nedopatřením nesdílíme někomu jinému.

 

Závěr

Organizér Trello představuje chytrou a jednoduchou alternativu, jak si efektivně naplánovat svoje úkoly. Jeho předností je především snadná dostupnost, jednoduché ovládání a přehlednost.

Chci online tipy

... dostávat do schránky

Děkuji, úspěšně jste přihlásili k odběru.