Vyberte stránku

CTR jako jeden z atributů měření efektivity reklamy představuje pro mnohé marketéry jednu ze základních manter jejich denního chleba. Jaká jsou aktuální čísla na začátku roku 2018 v otázce průměrné míry prokliku na nejznámějších platformách?

Ve zkratce: Co je CTR?

CTR neboli míra prokliku (click-through rate) závisí především na míře zaujetí uživatele reklamou. Ve zkratce řečeno platí, čím zajímavější reklamu máme, tím větší míra prokliku je. A také, pokud zákazníci na naši reklamu neklikají, pravděpodobně je vůbec nezajalo její ztvárnění. Samozřejmě pro různé platformy platí jiná pravidla a můžeme očekávat jiné výsledky.

– – –
CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100
– – –

Bannerová reklama

O bannerových reklamách (display) se toho napsalo hodně, doby, kdy bannery mívaly proklivost v řádu procent je v propadlišti dějin, aktuální průzkumy mluví o číslech v řádu setin %. Takže?

CTR Display reklamy: 0,05 %
platí průměrně napříč různými formáty
Konkrétně: Při 10 000 zobrazeních to znamená 5 kliků

Rich Media

Reklamní formát rich media (rich-media) představuje novou alternativu ke klasickému formátu obrázek a text. Odtud pochází také název – rich (bohatý), který je v kontrastu ke standardním formátům. Obsahuje flashové animace, streamované video, interaktivní aplikace, online hry.

CTR Rich media: 0,1 %
platí průměrně napříč různými formáty
Konkrétně: Při 10 000 zobrazeních znamená 10 kliků

PPC systémy resp. SEM (Google AdWords)

Tahle statistika vychází z reportu Digitálního indexu Adobe, který každoročně publikuje pro své zákazníky (data vycházejí z indexu pro rok 2015). Největší průměrnou míru prokliku mají kampaně zaměřené na technologie (5,1 %). A také platí, že na Smartphonech je tento atribut o procento vyšší než na desktopech.

Technologie 5,1 %
Cestovní ruch 4,9 %
Média a zábava 4,0 %
Finanční služby 3,7 %
Retail 3,2 %

Smartphony 4,4 %
Desktopy 3,4 %

CTR SEM: 3,2 – 5,1 %
platí průměrně napříč různými odvětvími
Konkrétně: Při 10 000 zobrazeních znamená 320 – 510 kliků

CTR na Facebooku

Na Facebooku se průměrná míra prokliku pohybuje mezi 0,5 % až 1,6 %, vždy je závislé na konkrétním odvětví (menší jej má např. pracovní trh nebo finanční služby, vyšší CTR naopak právní záležitosti nebo oblast retailu).

CTR Facebook: 0,5 – 1,6 %
platí průměrně napříč různými odvětvími
Konkrétně: Při 10 000 zobrazení znamená 50 – 160 kliků

Srovnání Display, Search a Social

Na úvod srovnání je třeba podotknout, že všechny srovnávané platformy jsou natolik odlišné, že nastíněné výsledky je třeba brát jako modelový příklad, který se ovšem hodí třeba při plánování, kam kolik prostředků chceme investovat. Model společnosti Marin navíc nepracuje s úplně novými daty, nicméně pro získání základní představy postačí.

Pokud bychom hledali průměrně nejproklikovější systém ve spojitosti se zařízením, tak by jednoznačným vítězem byl SEARCH na mobilech, naopak s nejmenší mírou prokliku jsou DISPLAY na desktopech.

Zdroje

www.smartinsights.com/internet-advertising/internet-advertising-analytics/display-advertising-clickthrough-rates/