Vyberte stránku

Pokud použijeme parafrázi slavného výroku, tak lze konstatovat, že situace v marketingu se mění každým okamžikem a že nových trendů, které je třeba vzít v potaz, je celá řada. Jaké jsou ty nejdůležitější marketingové trendy 2018? Server smartinsights.com uspořádal mezi markeťáky průzkum a vybraly se ty nejdůležitější platné zejména v online marketingu. Které to jsou?

1. Soustřeďte se na životní cyklus zákazníka

Nedá se říci, že životní cyklus zákazníka nebyl nikdy důležitý, v souvislosti s onlinem je na něho kladem stále větší důraz. Aby ne – marketingové strategie (včetně těch v digitálním světě) jsou rok od roku složitější, proto je mapování cesty zákazníka klíčové. Standardně se jedná o podrobné zmapování cesty od prvního oslovení, prvního nákupu, až po získání zákaznické věrnosti.

2. Personalizujte své zákazníky

Webové prostředí je pro cílené oslovení zákazníka doslova živnou půdou, známá je personalizace kampaní, mluvíme také o personalizovaných webových stránkách. Personalizace představuje aktuálně nejvyšší stupeň segmentace zákazníků, kdy komunikace probíhá na základě zákaznické databáze, a dále nákupních zvyků, resp. zájmů zákazníka. Vyjádřeno graficky mluvíme o tzv. Personalizační pyramidě.

3. Využijte technologie pro automatizaci

Z výše uvedenou personalizací souvisí také využití marketingové automatizace. Manuální vytváření personalizovaného obsahu je možné pouze v případě, pokud pracujete s malou zákaznickou databází, nicméně pokud počet kontaktů je v řádech tisíců, technicky to není možné. Přichází tak na řadu nástroje automatizace. Standardním nástrojem, kde je možné celou řadu úkonů nechat systému, jsou e-mailingové nástroje, nově pak také nástroje na bázi Facebook Messengeru.

4. Pamatujte, že messengery vládnou sociálním sítím

Svět sociálních sítí se mění ještě rychleji než ten marketingový. Trendem posledních měsíců jsou messengery (psal jsem zde). Podle výzkumů Ofcom Communications Market skoro dvě třetiny mobilního publika využívá službu Facebook Messengeru, více než polovina službu WhatsApp. Společnost Facebook Messenger tak v rámci Facebook korporace představuje jednu z dalších reklamních platforem.

5. Umístěte do zákaznické cesty video

Málo platné youtube.com je třetí nejnavštěvovanější web na světě a funguje také jako vyhledávač. Na základě výzkum Ofcom.com pak v některých aspektech dokonce poráží Google (v aspektu počtu uživatel v měsíci). Řada marketérů video neprávem opomíjí – u ž důvodů vyšší nákladovosti a zažitým stereotypům, že např. na Facebooku u kampaní zaměřených na konverzi video příliš nefunguje. Ať tak či onak jen samotný význam youtube toto zpochybňuje.

6. Zaangažujte svoje zákazníky

Vlastně je to velice prosté – zákazník, který se cítí být součástí firmy, je zákazník spokojený. A spokojený zákazník se k nám bude vracet. V bodu 1. hovořím o životním cyklu zákazníka (a grafika poukazuje na jednotlivá média, které do něj vstupují a pomocí kterých máte možnost zákazníky zapojit a angažovat – např. pořádejte soutěže, kdy se např. zákazníci podílejí na rozhodování o názvu nebo grafice nového produktu).

7. Integrujte search do aktivit marketingového obsahu

Ani v tomto bodě se neobjevuje Amerika. O důležitosti marketingového obsahu vesměs všichni vědí, ale již ne všichni s ním pracují. Úspěšné online firmy zcela jistě využívají sociálních sítí (ty jsou skvělým nástrojem pro budování komunity, šíření obsahu nebo získávání zpětné vazby), nicméně z hlediska obratu standardně netvoří klíčový podíl. Moderní zákazník totiž především hledá a k úspěchu vede kvalitní nabídka a kvalitní obsah. Polopatě řečeno samotný kvalitní e-shop nestačí, je potřeba nadstavbu (např. jestli prodáváte kreativní potřeby, poskytněte zdarma zákazníkům návody, co s nimi mohou dělat a ty propagujte).

8. Neignorujte nové marketingové technologie

Nových nástrojů je každý měsíc celá řada. Jedná se často o úplné novinky, které třeba vašemu businessu nepřinesou kýžený efekt. Jindy jsou představeny často klasické nástroje v jiném balení. Je třeba aktuální trendy sledovat a vyhodnocovat, zda právě ten nebo onen nástroj pro Vás nebude v budoucnu přínosem. Typickým příkladem je e-mailing v Česku – po obrovském boomu před několika lety se zdá, že marketerům klasický e-e ale třeba mailing nestačí a cestou progresu je zmíněná personalizace a automatizace (je ale třeba podotknout, že ne všechny e-mailingové nástroje toto umí).

9. Pracujte jednotně s různými zdroji dat

Pokud vám běží několik kampaní na různých platformách, určitě jste již narazili na problém s vyhodnocováním – vzhledem k různým nastavením měřicích metrik můžete dostávat velmi odlišné výsledky – příkladem je odlišné měření Google Analytics a Facebooku. S nástrojem Google Analytics dnes pracuje kdekdo, co takhle vyzkoušet něco nového (Adobe, Rivery.io, Funnel.io)? Pokud chceme srovnání, jako první vždy bude diskutována cena, a tam má Google Analytics vzhledem k dostupné funkcionalitě zdarma stále náskok.

Zdroje

www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/10-marketing-trends
www.accountexnetwork.com/blog/2017/08/impactful-digital-marketing-trends-2018
www.smartinsights.com/tag/digital-marketing-trends-2018
www.kunocreative.com/blog/digital-marketing-in-2018-and-beyond