Vyberte stránku

Vložení videa (embeddování) ze serveru youtube je vcelku snadné a zvládne jej skoro každý. Jak je to ovšem u v Česku velmi populární služby Stream.cz? Tam bohužel šikovný odkaz pro vkládání není. Je třeba si vypomoci užitečnou utilitkou.

Celý vtip vložení iframe do Vašich stránek funguje na podobném principu jako na zmiňovaném youtube. Celý řetězec se skládá ze:

Párový tag <iframe> </iframe>
Parametr src, který směřuje adresu stránky
Atribut ID (značka videa) – číslo obsažené v URL
Atributy width a height (určují velikost okna)

Vložení videa

Pokud chcete video vložit ručně, níže je uveden podrobný postup. Pro správné vložení iframe je třeba použít následujíc řetězec a do kolonky ID vložit číslo videa obsažení v odkazu.

<iframe src=“http://www.stream.cz/static/embed/index.html?i=streamembCISLO&id=CISLO&w=468&h=263&q=2&wm=direct&04f4da6″ width=“500″ height=“250″></iframe>

např. u stránky pořadu Jídlo s. r. o. vypadá následný kód následovně:

<iframe src=“http://www.stream.cz/static/embed/index.html?i=streamemb10007351&id=10007351&w=468&h=263&q=2&wm=direct&04f4da6″ width=“500″ height=“250″></iframe>

A výsledné vložené video:

Pokud nechcete odkaz vytvářet ručně, může rovnou vyzkoušet
STREAM GENERÁTOR.