Vyberte stránku

Nesporné výhody reklamy v sociálních sítích jsou všeobecně známé – nízká cena, efektivní cílení, snadná měřitelnost. Youtube reklama představuje tak trochu výjimku – představuje obrovské možnosti, ale někteří marketéři se mu tak trochu vyhýbají. Jaké jsou vlastně základní možnosti, kde hledat základní výhody, kde jsou naopak negativa?

Youtube reklama – základní možnosti

In Video
S tímto podruhem se setkal asi každý uživatel youtube: pustíte: Textová nebo grafická reklama (přesněji řečeno banner o velikosti 480×70 px), který se zobrazuje po spuštění námi vybraného vide (někdy bývá doplněn o doprovodný banner 300x250px v pravé části obrazovky). Tzv. překryvné video (také in video) patří do skupiny PPC (podklady se zadávají přes Google Adwords). Reklamu si může uživatel lehce skrýt, proto při její realizaci ze strany zadavatel je třeba pamatovat na moment prvního zaujetí, protože druhou šanci uživatelé obvykle nedávají. Platba se realizuje za proklik.

In Stream
TrueView nebo přeskočitelný klip (také In Stream video reklama) představuje malinko odlišný podtyp. Video, obvykle dlouhé 15-30 vteřin, je umístěno přímo do obsahu spouštěného klipu (můžeme jej zkombinovat i s výše zmíněným In Videem). Vzhledem k tomu, že uživatelé mají tendenci taková vide přeskakovat, zadavatel nemusí mít obavy: platba proběhne pouze tehdy, pokud uživatel zhlédne video celé nebo minimálně 30 vteřin.

In-display
Pro zobrazování v sítích Youtube a Google je vhodné použít In-display reklamu. Reklamní sestava je tvořena základní miniaturou a maximálně třemi řádky textu – po prokliku je uživatel přesměrován na stránku sledování nebo kanál Youtube, kde video může zhlédnout. Jako doporučení se uvádí také překryvnou reklamu s výzvou k akci tak, aby se návštěvník proklikl na web inzerenta.

Vyhledávání a bannery
Ačkoliv je Youtube druhou nejnavštěvovanější službou na internetu na světě, vyhledávání přes tuto síť někteří podceňují. Tzv. In-Search reklama (dříve se označovala jako sponzorovaná videa) představuje principiálně cílení na klíčová slova a vedle youtube se výsledky zobrazují také ve vyhledávacích výsledcích Google.

Na Youtube lze využít i klasické bannery, a to buď ve výsledcích vyhledávání nebo přímo na stránce (asi nejprestižnější, a také nejdražší je mít umístěný banner na homepage). Cílení reklamy je řešeno pomocí výběru umístění, resp. kontextového zacílení (nebo kombinací obojího).

Klady a zápory reklamy na Youtube

Plusy
Reklama v síti Youtube představuje pro inzerenty lákavou alternativu. Prvním výrazným momentem je bezesporu cena. Ačkoliv ji nelze určit napevno, obecně platí, že cena např. za zhlédnutí videa se pohybuje zhruba okolo jedné koruny. A priori také platí, že youtube reklama dokáže velmi dobře podporovat brand a vyplatí se klientům, kteří již mají přesně definovanou cílovou skupinu. A v neposlední řadě platí, že na rozdíl od televize na formu a obsah videa nejsou kladeny zvláštní požadavky.

Mínusy
Jak bylo řečeno výše, youtube reklama podporuje především značku – pokud se rozhodneme, že bychom jí chtěli využít, nelze očekávat, že po nasazení nám raketově vystřelí konverze z eshopu. Z tohoto důvodu se proto youtube reklama spíše nedoporučuje menším klientům – budování brandu je sice hezká věc, ale bez potřebného obratu kontraproduktivní. Vedle toho platí, že pro určité specifické obory se použití video reklamy nevyplatí, stejně tak že pro větší efekt je třeba investovat do výše kreditu. V případě využití in stream formátu je třeba počítat s tím, že je třeba mít dopředu připravené video.

Shrnutí

Youtube reklama přináší inzerentům celou řadu nových možností, jak oslovit své potencionální zákazníky. Při realizaci je však třeba mít na paměti tyto aspekty: i přes nízkou cenu realizované kampaně je příprava poměrně časově i finančně náročná. Kampaně nejsou příliš vhodné pro menší značky (ideální naopak pro ty větší), hlavní jejich nespornou výhodou je efektivní podpora povědomí o značce (brandu).