Vyberte stránku

Když se řekne licence fotografií, leckdo na tím mávne rukou. Potřebovali jste třeba nutně fotografii na Váš projekt – článek, promo a tak dále. Kliknuli jste na internet, stáhli požadovaný snímek a použili. Hotovo. Vše se zdálo být v pořádku až do dne, kdy Vám třeba přijde poštou výzva k zaplacení nemalé částky za neoprávněné použití fotografie a porušení autorských práv. Jak tedy stahovat fotografie, abychom neporušovali autorská práva a na co si dát pozor?

Jak na nejpoužívanější licence fotografií?

Při výběru fotografie pod konkrétní licencí je třeba být neustále obezřetný. Slova typu free nebo svobodný totiž nezaručují neomezené použití zdarma.

Royalty Free (RF)
Jedná se o jeden z případů, kdy výraz free je trošku zavádějící. Jedná se licenci pro grafická díla (nejenom pro fotografie). Platí, že za fotografii staženou z fotobanky platíme pouze jednou, další použití je již od poplatků odproštěno. Z českých fotobank díla pod RF licencí nabízí např. fotky-foto.cz, z cizích mj. www.dreamstime.com. Pokud snímek používáme pro tisk, je třeba pamatovat, že počet výtisků bývá omezen (v řádu tisíců až statisíců).
Limited Royalty Free Licenses (RF-LL) – pokud narazíte na licenci RF-LL, platí stejné zásady jako pro RF, nicméně maximální množství kopií je omezeno na 10 tisíc.

Extended (Enhanced) licence
Licence (EL), která rozšiřuje RF v zejména v oblasti tisku předmětů určených k prodeji, ale také platí i pro elektronické použití. Cena za fotografii se odlišuje od velikosti a kvality, v rámci El platí další pravidla, co se týče formy a počtu užití.
Unlimited seds (U-EL) platí na neomezené použití pro jednu osobu u jedné organizace a 500 tis. výtisků.
Increase Max Copies (I-EL) rozšiřuje RF na neomezené množství fyzické kopie (další omezení ale platí).
– Web Usage (W-EL) znamená právo používat fotografii v elektronickém prostředí (webšablony, tapety, spořiče apod.), maximálním počtem použití je 10 tisíc, poté je třeba licenci zakoupit znovu.
Print Usage (P-EL): platí podobně jako u W-EL, tedy právo pro 10 tis. kopií využití pro tištěné materiály.
Sell the Rights (SR-EL) představuje plné vlastnictví staženého odkazu, pro kupujícího znamená zakoupení tohoto snímku plnou exkluzivitu. Povinností distributora fotografie (fotografa) je dílo do 72 hodin stáhnout ze všech svých prodejních míst.
Time Limited Exclusivity (SR-EL1, SR-EL3) – jedná se o získání exkluzivních práv pro grafické dílo, ale po omezenou dobu. SR-EL1 znamená získání práv na jeden rok, SR-EL3 práva na tři roky.

Editorial licence
Použití fotografií této licence vyžaduje zvláštní obezřetnost. Licence, označována také jako zpravodajská, se týká především reportážních a zpravodajských fotografií, která zakazuje použití ke komerčním účelům, při použití je třeba také získat souhlas fotografovaných osob. Fotografie pod touto licencí lze stahovat např. z fotobanky www.istockphoto.com.

Rights Managed licence (RM)
Tato licence nabízí přesný opak toho, co RF: přesně stanovuje, kdy a kde může být konkrétní snímek použit, využití navíc stanovuje cenu, za kterou se snímek prodává (zda se použije v reklamě, kolik bude kopií, v jakém oboru, dokonce záleží i na použitém materiálu pro tisk). tato licence dokáže přesně hlídat užití daného snímku, nicméně kupujícímu nezaručuje exkluzivitu.

Creative Commons: tři vrstvy licencí

Licence Creative Commons (CC) patří mezi nejznámější a nevyhledávanější. Zároveň ale u všech licencí označených jako CC platí zůstat maximálně obezřetný. Totiž i zde platí, že ne každé CC lze použít úplně libovolně.
Základním principem CC je deklarace pomocí tří základních vrstev: Legal Code znamená plné znění licenčních podmínek, Commons Deed shrnuje nejdůležitější licenční ujednání, CC Rights Expression Language (CC REL) znamená strojově čitelnou licenci.

CC-BY (Uveďte původ)
Jedná se o licenci, která opravňuje k šíření a dalším úpravám tohoto díla (i na komerční bázi) pod podmínkou uvedení autora původního díla (včetně uvedení licence, tedy CC-BY a zdrojového webu).

CC BY-SA (Uveďte původ – Zachovejte licenci)
Obdoba CC-BY, zkratka SA znamená Share Like (sdílejte se stejnou licencí). Tuto licenci např. využívá wikipedia.

CC BY-ND (Uveďte původ – Nezpracovávejte)
Díla je možné používat ke komerčním i nekomerčním účelům, nicméně není povolena jakákoliv jejich úprava (zároveň musí být uveden autor).

CC BY-NC (Uveďte původ – Nevyužívejte komerčně)
Díla lze používat a zpracovávat, ale pouze k nekomerčním účelům, nemusejí být vystaveny pod stejnou licencí a uveden autor.

CC BY-NC-SA (Uveďte původ – Neužívejte dílo komerčně – Zachovejte licenci)
Díla lze používat a zpracovávat, ale pouze k nekomerčním účelům, musejí být ovšem vystaveny pod stejnou licencí a uveden autor.

CC BY-NC-ND (Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte)
Dílo může být staženo pouze za podmínek, že je uveden autor, nesmí být použito komerčně a nesmí být nijak upravováno.

Svobodná díla: jak je poznat?

Nejenom z výše uvedeného vyplývá, že s licencemi, i když jsou třeba označovány jako free, to není až zas tak jednoduché. Přesto je třeba upozornit ještě na jednu oblast, a tou jsou tzv. svobodná díla – CC0 Public Domain. Jedná se o výtvory autorů, kteří své fotografie nabízejí zcela volně. Toto je ovšem podmíněno tím, že na svém webu zveřejní prohlášení, že s jejich dílem je možné libovolně nakládat. Indikátorem svobodného díla může být také zkratka CC0 – CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication (přeloženo jako volné dílo). V praxi to ovšem neznamená, že se tak autor zříká svých autorských práv.

Co je ještě třeba dobré vědět?

Každý, kdo vezme do ruky fotoaparát a případně vzniklé dílo vystaví třeba někde na sociálních sítích, by měl licence fotografií vzít v potaz. Pokud například vystavíte svou fotografii z vlastní dovolené na facebook, udělili jste jí tím RF licenci platnou po celém světě. Hypotetická změna tohoto je možná jen v takovém případě, když by si autor a sním také všichni, kteří fotografii sdíleli, smazali svůj FB účet.
Další záležitostí jsou licence podle možností použití (s takovými se obvykle setkáváme například při vyhledávání na Google). Mezi základní atributy patří licence pro komerční použití, která dovoluje autorsky chráněné dílo využít ke komerčním účelům. Obdobou je licence pro nekomerční využití, jen ovšem s tím rozdílem, že nelze využít za účelem obchodního prospěchu. Licence pro volné využití dovoluje využít fotografii zcela volně, s podmínkou uvedením autora, informace o licenci a upozorněním na zřeknutí se o odpovědnosti. Tento princip funguje například u svobodného software (BSD licence).

Pár tipů