Marketingový mix – spojení, které představuje takřka učebnicový pojem. Ne vždy je zcela jasné, co všechno vlastně toto sousloví obsahuje. Pojetí toho, jak vypadá marketingový základ základů je totiž velice různorodé, mnohý z odborníků přidává další a další atributy. My se dnes podíváme na klasické pojetí 4P podle Philipa Kotlera.

Jak to vidí Philip Kotler?

Jméno Philipa Kotlera představuje v marketingovém světě obrovskou autoritu a pojem. Je pravda, že celá řada jeho hypotéz a tezí získala časem nový kabát, ale základ zůstává. Pojďme se tedy společně podívat, co znamená zkratka 4P – product, place (místo), price (cena) a promotion (taktéž marketingová komunikace). Jaké jsou jejich základní aspekty, na čem konkrétně závisí? Více napoví následující infografika.

marketingový mix

Profesí marketingový specialista se slabostí pro inovace všeho druhu,
statistiky a sociální sítě. Miluji vaření a nejen v kuchyni spojuji často
nespojitelné. A ten pravý relax pro mě znamenají hory, ať už po svých
nebo na kole či koloběžce.

Chci online tipy

... dostávat 2x měsíčně do schránky

Děkuji, úspěšně jste přihlásili k odběru.